Teoretycznie technologia druku 3D może być używana do drukowania dowolnych kształtów, niektórzy zadają pytanie – czy są jakieś rzeczywiste ograniczenia?