2SEAS – bezzałogowiec do monitorowania wybrzeża-3

Powrót na górę