Drukowany tester wody Open Source

Drukowany tester wody Open Source

W krajach trzeciego świata dużo chorób spowodowanych jest przez wodę złej jakości. Wiele obszarów w tych krajach nadal nie ma dostępu do czystej wody pitnej. Jednym z rozwiązań jest zainstalowanie systemu oczyszczania wody, ale najpierw trzeba określić gdzie istnieje taka potrzeba i dlatego lokalni naukowcy muszą mieć skuteczną metodę badania jakości wody. To drukowane urządzenie to jedno z alternatyw jakie można zastosować do jej badania.

Drukowany tester wody open source-1

Zespół badawczy z Wydziału Inżynierii Materiałowej Instytutu Technologicznego Michigan opracował prostą platformę open source do testowania wody.

Ich urządzenie zostało zaprojektowane w programie OpenSCAD, zastosowano elektronikę open source i wydrukowano resztę potrzebnych elementów.

Wewnętrzne liczniki zintegrowane z Arduino, zliczają impulsy z przetworników TSL235R zamieniającego natężenie światła na częstotliwość. Wejścia dwóch liczników są podpięte do dwóch różnych czujników. Pierwszy z nich mierzy referencyjne natężenie światła jakie daje LED. Kolejny czujnik mierzy natężenie światła, które przeszło przez próbkę wody. Mętność wody jest obliczana na podstawie porównania natężenia światła referencyjnego, do tego które przeszło przez próbkę wody, wynik wyświetlany jest na ekranie LCD. Zastosowanie tego sposobu pomiaru ( mierzenie również natężenia referencyjnego diody) wyeliminowało wpływ na jasność świecenia diody LED takich czynników jak: fluktuacja napięcia zasilania, czy też temperatury samej diody.

Drukowany tester wody open source-2

Obudowa urządzenia została wydrukowana na drukarce 3D RepRap z użyciem czarnego materiału PLA, aby zminimalizować ilość padającego światła do wewnątrz, gdzie znajduje się obszar detekcji. Plik STL do wydruku obudowy można pobrać tutaj.

źródło: hackaday.com  &  www.academia.edu

Powrót na górę