Studia podyplomowe we Wrocławiu – Projektowanie i druk 3D

Studia podyplomowe we Wrocławiu – Projektowanie i druk 3D

We Wrocławiu na WSB od października ruszy nowy kierunek studiów podyplomowych: Projektowanie i druk 3D.

Studia podyplomowe we Wrocławiu - Projektowanie i druk 3D1

Trochę statystyk

Według przeprowadzonych badań 60 na 100 największych firm produkucyjnych na świecie, na dzień dzisiejszy wykorzystuje już technologię druku 3D zarówno do prototypowania, jak i do produkcji niskoseryjnej. Do takich firm należą m.in: Boeing, Nike i Ford. W samej branży motoryzacyjnej średni roczny wzrost rynku 3D wynosi ponad 20%, co powoduje ciągłe zapotrzebowanie specjalistów tej branży.


Cel studiów

Celem studiów jest zapoznanie z tematyką drukowania 3D. Słuchacze zdobędą praktyczne umiejętności z zakresu projektowania obiektów 3D, budowy drukarki 3D, materiałoznawstwa oraz dokumentacji technicznej. Absolwenci otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia AutoCAD 3D oraz Inventor. W trakcie zajęć udostępnione zostaną drukarki 3D, dzięki czemu będzie możliwość obserwacji ich pracy, skorzystanie z maszyn i wytworzenia samodzielnie zaprojektowanych detali.
Studia skierowane są do osób chcących podjąć pracę w firmach projektowych i działach R&D. To także oferta dla tych, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę praktyczną w obszarze technik obróbki i wytwarzania.


Program kierunku: 

Program studiów podyplomowych na kierunku Projektowanie i druk 3D w WSB we Wrocławiu obejmować będzie 2 semestry, w tym 11 zjazdów.
Forma zajęć:

 • 70% w formie ćwiczeń w pracowni komputerowej
 • 30% w formie wykładu


Wprowadzenie do druku 3D (16 godz.)

 • Obrabiarki CNC (4 godz.)
 • Opis technik (4 godz.)
 • Opis sprzętu i oprogramowania (4 godz.)
 • Materiały (4 godz.)

Budowa drukarek oraz skanerów 3D (16 godz.)

 • Budowa i zasada działania drukarek 3D (4 godz.)
 • Elementy wykonawcze drukarek 3D (4 godz.)
 • Wprowadzenie i budowa skanerów 3D (2 godz.)
 • Zasada działania i konstruowanie obrazów (4 godz.)
 • Możliwości skanerów 3D (2 godz.)

Rysunek techniczny (AutoCAD) (24 godz.)

 • Podstawy rysunku technicznego (4 godz.)
 • Wymiarowanie (4 godz.)
 • Rzutowanie (4 godz.)
 • Przekroje (8 godz.)
 • Wprowadzenie do rysunku 3D (4 godz.)

Projektowanie 3D (Inventor) (16 godz.)

 • Wprowadzenie do programu (4 godz.)
 • Podstawowe funkcje (2 godz.)
 • Podstawowe bryły (2 godz.)
 • Operacje na bryłach (4 godz.)
 • Dostosowywanie projektów do wymogu druku 3D (4 godz.)

Materiałoznawstwo. Obróbka i wytwarzanie (8 godz.)

 • Materiały i materiałoznawstwo (2 godz.)
 • Wytrzymałość materiałowa (2 godz.)
 • Rodzaje obróbki (2 godz.)
 • Techniki wytwarzania (1 godz.)
 • Obróbka cieplna (1 godz.)

Druk 3D (96 godz.)

 • Projekty pod druk 3D (4 godz.)
 • Konwersja projektów dla drukarki (4 godz.)
 • Elementy z otworami (8 godz.)
 • Wydruk elementów z otworami (4 godz.)
 • Elementy z trzpieniami (8 godz.)
 • Wydruk elementów z trzpieniami (4 godz.)
 • Elementy złożone (8 godz.)
 • Wydruk elementów złożonych (8 godz.)
 • Elementy współpracujące (4 godz.)
 • Wydruk elementów współpracujących (8 godz.)
 • Projekty własne (12 godz.)
 • Wydruk projektów własnych (24 godz.)

Forma zaliczenia: Egzamin sprawdzający wiedzę i umiejętności oraz  projekt lub case studies – indywidualnie lub zespołowo.

Wszystkie pytania można kierować na adres mailowy: sp@wsb.wroclaw.pl

Powrót na górę