Druk metalem w technologii DLP

Druk metalem w technologii DLP

Dzięki technologii opracowanej przez centrum badań nad energią w Holandii, w technologii druku 3D można będzie użyć więcej metali.

technologia DLP druk metalem-2
Przystosowano technologię DLP do drukowania materiałów ceramicznych, a ostatnie badania wykazały, że ta sama technologia może być również używana do drukowania metalem, zapewniając wyższej jakości alternatywę dla istniejących metod produkcji metalowych kształtów.

Zaletą tej technologii jest to, że w przeciwieństwie do istniejących powszechnie stosowanych technologii 3D, drukarka nie wiąże warstw przez podgrzanie i stopienie metalu. Powoduje to dobrze zagęszczony i jednorodny wydruk, praktycznie bez widocznych łączeń warstw.

Rynek wykazuje duże zainteresowanie metalami i stopami metali, które mogą być wykorzystywane w ekstremalnych warunkach. Technologia DLP otwiera nowe możliwości dla sektora high-tech, w szczególności dlatego, że możliwe jest wytwarzanie części maszyn, których nie dało się stworzyć w przeszłości taką techniką.

Technologia DLP

Wcześniej instytut przy współpracy z firmami InnoTech Europe i Formatec Ceramics rozwijał druk 3D z materiałów ceramicznych. Opracowali oni drukarkę w której materiał ceramiczny miesza się z fotopolimerem, następnie warstwa po warstwie jest utwardzany przy użyciu światła. Proces powstawania obiektów jest bardzo podobny do Stereolitografii, z tą różnicą, że w DLP źródłem światła jest projektor, a nie laser. Powstały model wypieka się w wysokiej temperaturze i ceramiczny obiekt jest gotowy.

technologia DLP druk metalem-1

Metoda jest w stanie tworzyć modele znacznie szybciej niż inne technologie druku 3D, ponadto ma znacznie lepszą rozdzielczość druku, a co za tym idzie jakość. Wydrukowane przedmioty wykazują dużą jednorodność materiału. Technika ta może być zastosowana również w przypadku wytwarzania metali i materiałów kompozytowych, takich jak np. cermetale.

źródło: www.ecn.nl

zdjęcia: 3ders.com

 

Powrót na górę