Jedną z metod RP (Rapid Prototyping) jest SLS (Selective Laser Sintering), ta metoda wykorzystuje laser dużej mocy, który spieka małe cząstki z tworzywa sztucznego, proszków ceramicznych, a nawet metalu.