SLS – Selective Laser Sintering

SLS – Selective Laser Sintering

Jedną z metod RP (Rapid Prototyping) jest SLS (Selective Laser Sintering), ta metoda wykorzystuje laser dużej mocy, który spieka małe cząstki z tworzywa sztucznego, proszków ceramicznych, a nawet metalu.Laser selektywnie łączy sproszkowany materiał przez skanowanie przekrojów warstwa po warstwie z wcześniej wygenerowanego pliku. Po skończeniu tworzenia jednego przekroju, złoże materiału (proszku) jest obniżone o grubość warstwy, nowy przekrój naniesiony jest na górze, a proces powtarza się aż do zbudowania całej części.

70_lolore


Urządzenia SLS zazwyczaj wykorzystują laser impulsowy
. Zamontowana w komorze grzałka podgrzewa proszek nieco poniżej jego temperatury topnienia, aby ułatwić podniesienie temperatury przez laser wybranych fragmentów, aż do temperatury topnienia.

W technologii SLS nie trzeba używać materiałów podporowych jak w przypadku technologii FDM, ponieważ powstająca część jest cały czas otoczona nie spieczonym proszkiem.


 

Powrót na górę