Rapid Prototyping – zagadnienia ogólne

Rapid Prototyping – zagadnienia ogólne

 

rapid-prototyping-and-stl-informative-guide

Krótkim wstępem zaprezentuję o co właściwie chodzi w szybkim wykonywaniu prototypów, otóż Rapid Prototyping jest wspólną nazwą procesów szybkiej budowy obiektów fizycznych na podstawie ich modeli komputerowych. 

Systemy szybkiego wytwarzania prototypów to grupa urządzeń i technologii wchodzących w skład CAM. W odróżnieniu od metod ubytkowych stosowanych przez obrabiarki, metody RP są addytywne – polegają na stopniowym nakładaniu kolejnych warstw materiału przez klejenie, stapianie, spiekanie czy utwardzanie różnych materiałów za pomocą lasera lub innych wiązek promieniowania.

Pierwsze RP powstały w latach 80-tych początkowo tylko do produkcji prototypów, obecnie znajdują coraz szersze zastosowanie także do produkcji narzędzi lub krótkich serii wysokiej jakości elementów. Słowo „szybkie” oznacza w praktyce okres od kilku do kilkudziesięciu godzin zależnie od metody i zastosowanego sprzętu oraz złożoności modelu. Stosuje się różne materiały np. o wysokiej temperaturze topnienia dla końcowego produktu i o niskiej temperaturze topnienia jako wypełniacze separujące poszczególne części.

 

Ważniejsze metody Rapid Prototyping:

 

Większość technologii szybkiego prototypowania wykorzystuje jednak zasadę dodawania materiału w trakcie budowy obiektów, w przeciwieństwie do tradycyjnych procesów obróbki, kiedy materiał jest usuwany. Dlatego jedną z najpopularniejszych tego typu technologii jest stereolitografia.

Nie ma jeszcze za wiele polskich filmików na temat drukowania 3D, ale ten chyba idealnie obrazuje jak wiele możliwości daje nam ta technologia


 

Zdjęcie:  www.instatuts.com

Powrót na górę